Ảnh ngẫu nhiên

DH_kim_148a.swf DH_kim_147b.swf Hrrwhv_2_npyq.jpg Mu_cang_chai_11_1.jpg Tap_doc_5__Tuan_7__Nhung_nguoi_ban_tot.flv DH_kim_145a1.swf Cm_nam_hoc_moi1a.swf NH_moi3c31.swf Giua_Mac_Tu_Khoa_nghe_cau_ho_Nghe_Tinh1.swf Chao_mung_Dang_Cong_San_Viet_Nam_1_1.flv Lang_que4c.swf DH_144b11.swf 1314.jpg Beautiful_Paintings_by_Hong_Leung_.jpg 3realisticwatercolorpaintin7041685614216621181.jpg DH_kim_141c.swf DH_kim_143b.swf DH_kim_142_meo_cho1.swf Luoc_do_chien_dich_DBP.jpg 83_01c1.swf

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Thành phố Bắc Ninh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  KẾ HOẠCH TỔ CM

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tân Mạnh Luu (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:08' 25-08-2016
  Dung lượng: 480.5 KB
  Số lượt tải: 59
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ TỪ SƠN
  TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG MẠC 2
  ---------=== ( ===---------


  Kế hoạch
  TỔ CHUYÊN MÔN

  ---------===TỔ 2===---------  Tổ trưởng : Tân Mạnh Lưu

  Năm học 2015 - 2016

  NHỮNG NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
  -------------------------

  Nhiệm vụ của tổ chuyên môn đã được trình bày trong Điều lệ trường Trung học, tiểu học, mầm non, tập trung lại đó là những nhiệm vụ sau:
  Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ vieentheo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các quy định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục của giáo viên theo kế hoạch nhà trường.
  Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.
  Giúp hiệu trưởng chỉ đạo các hoạt động giáo dục khác.

  ---------=== ( ===---------

  PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
  STT
  HỌ VÀ TÊN
  ĐẢNG ĐOÀN
  NĂM SINH
  CHỨC VỤ
  NĂM VÀO NGÀNH
  TRÌNH ĐỘ ĐT
  CHUYÊN NGÀNH
  
  1
  
  
  
  
  
  
  
  
  2
  
  
  
  
  
  
  
  
  3
  
  
  
  
  
  
  
  
  4
  
  
  
  
  
  
  
  
  5
  
  
  
  
  
  
  
  
  6
  
  
  
  
  
  
  
  
  7
  
  
  
  
  
  
  
  
  8
  
  
  
  
  
  
  
  
  9
  
  
  
  
  
  
  
  
  10
  
  
  
  
  
  
  
  
  11
  
  
  
  
  
  
  
  
  12
  
  
  
  
  
  
  
  
  13
  
  
  
  
  
  
  
  
  14
  
  
  
  
  
  
  
  
  15
  
  
  
  
  
  
  
  
  16
  
  
  
  
  
  
  
  
  17
  
  
  
  
  
  
  
  
  18
  
  
  
  
  
  
  
  
  19
  
  
  
  
  
  
  
  
  20
  
  
  
  
  
  
  
  
    MÔN DẠY
  LỚP DẠY
  CHỦ NHIỆM LỚP
  TỔNG SỐ TIẾT DẠY
  DANH HIỆU TĐ NĂM HỌC ..................
  GHI CHÚ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  PHẦN I : KẾ HOẠCH CHUNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
  I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch.
  ( Căn cứ nhiệm vụ năm học, Hội nghị CBGV và thực tế của trường và kết quả của năm học trước .. )
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  II. Đặc điểm tình hình:
  1. Những thuận lợi. (của địa phương, nhà trường, đội ngũ giáo viên, học sinh ...)
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. Những hạn chế, khó khăn. ( đề cập đến những hạn chế, khó khăn khách quan, chủ quan của tổ chuyên môn. )
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  III. Phương hướng chung của tổ chuyên môn trong năm học.
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  IV. Nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu của tổ chuyên môn trong năm học.
  ( Đó là các chỉ tiêu do trường giao, do tổ thống nhất đăng ký về các hoạt động giá dục trong nhà trường. )
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  V. Biện pháp thực hiện những nhiệm vụ và chỉ tiêu.
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Hương Mạc, ngày ........ tháng ..... năm 2015
  Ý kiến của BGH Tổ trưởng tổ chuyên môn
  ( Họ, tên, ký, đóng dấu ) ( Họ, tên và chữ ký )


  PHẦN III : KẾ HOẠCH CỤ THỂ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
  Tháng 8 + 9 năm 2015
  TUẦN
  TỪ NGÀY
  ĐẾN NGÀY
  NỘI DUNG CÔNG VIỆC
  PHÂN CÔNG
  
    .......


  

  ....................................................
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................................................................................................
  
   
  Gửi ý kiến